# لبخند_تلخ

می روم...

مـــــــــــــــی روم و حتی پشت ســـــــــرم را هم نگاه نمیکنــــــم... انتظـــار لبخندی نیستـــــــــ مرا... وقتی بودم لبخندتـــــــ چه غنیمتی بود که حالا وقتـــــــ رفتنم مرهم شود بر زخم هایی که ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 9 بازدید

چقدر دوستم داری؟؟

نمیدانم با اینکه حرفهایت به هیچ جای من نمیخورد چرا دلم را میلرزاند... راستی نازنین چقدر دوستم داری؟ من عاشقانه میخواهمت تو چی؟ چه حرفهایی میزنم من... تو و ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 6 بازدید