# عشق_غمگین

هنوز...

دستـــــــ  روی ته مـ ــــــانده احساستـــ  میکشـ ــــم... نزدیکــــــــ ــــــ میشـــــــ ــــــوم.. بی جـان استــ اماهنوز هم بوی عاشقانه های مرا می دهد...   دستــ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 11 بازدید

سراب

من         تو              سکوت                         عشق...   من        پنجره               تنهایی                        غربت.. چه زود        بودنت را                سراب میبینم...   ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید