# عاشقانه_ها

هنوز...

دستـــــــ  روی ته مـ ــــــانده احساستـــ  میکشـ ــــم... نزدیکــــــــ ــــــ میشـــــــ ــــــوم.. بی جـان استــ اماهنوز هم بوی عاشقانه های مرا می دهد...   دستــ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 11 بازدید

چقدر دوستم داری؟؟

نمیدانم با اینکه حرفهایت به هیچ جای من نمیخورد چرا دلم را میلرزاند... راستی نازنین چقدر دوستم داری؟ من عاشقانه میخواهمت تو چی؟ چه حرفهایی میزنم من... تو و ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 6 بازدید

لبخند

یک پنجره              قط یک پنجره رو به روشنایی بود                                                          نوری پر از حس ناآشنا  و من        زیر یک پرده پر از تنهایی...   تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید