# عاشقانه

چقدر دوستم داری؟؟

نمیدانم با اینکه حرفهایت به هیچ جای من نمیخورد چرا دلم را میلرزاند... راستی نازنین چقدر دوستم داری؟ من عاشقانه میخواهمت تو چی؟ چه حرفهایی میزنم من... تو و ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 6 بازدید