# شعر_عاشقانه

معتــــــــــــــــــــاد...

دلـــ ــــــم را بســـــــــــتهـــ امـــ بهــ تختــــــ... میـــ گــوینــ ـــد معتـــ ـاد شدهــ استـــ ــــ... قیافــــهــ اشـــ داد میــ ـــزنـــد... دستـــ ــهایمــ ــ از ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 10 بازدید

می روم...

مـــــــــــــــی روم و حتی پشت ســـــــــرم را هم نگاه نمیکنــــــم... انتظـــار لبخندی نیستـــــــــ مرا... وقتی بودم لبخندتـــــــ چه غنیمتی بود که حالا وقتـــــــ رفتنم مرهم شود بر زخم هایی که ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 9 بازدید

لبخند

یک پنجره              قط یک پنجره رو به روشنایی بود                                                          نوری پر از حس ناآشنا  و من        زیر یک پرده پر از تنهایی...   تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید