# رها_شده

می روم...

مـــــــــــــــی روم و حتی پشت ســـــــــرم را هم نگاه نمیکنــــــم... انتظـــار لبخندی نیستـــــــــ مرا... وقتی بودم لبخندتـــــــ چه غنیمتی بود که حالا وقتـــــــ رفتنم مرهم شود بر زخم هایی که ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 9 بازدید