# رهایی

لبخند

یک پنجره              قط یک پنجره رو به روشنایی بود                                                          نوری پر از حس ناآشنا  و من        زیر یک پرده پر از تنهایی...   تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید