# رفتن

سراب

من         تو              سکوت                         عشق...   من        پنجره               تنهایی                        غربت.. چه زود        بودنت را                سراب میبینم...   ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید