# دل_سپردن

معتــــــــــــــــــــاد...

دلـــ ــــــم را بســـــــــــتهـــ امـــ بهــ تختــــــ... میـــ گــوینــ ـــد معتـــ ـاد شدهــ استـــ ــــ... قیافــــهــ اشـــ داد میــ ـــزنـــد... دستـــ ــهایمــ ــ از ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 11 بازدید