# تنهایی

سراب

من         تو              سکوت                         عشق...   من        پنجره               تنهایی                        غربت.. چه زود        بودنت را                سراب میبینم...   ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

لبخند

یک پنجره              قط یک پنجره رو به روشنایی بود                                                          نوری پر از حس ناآشنا  و من        زیر یک پرده پر از تنهایی...   تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید