# بی_تو

هنوز...

دستـــــــ  روی ته مـ ــــــانده احساستـــ  میکشـ ــــم... نزدیکــــــــ ــــــ میشـــــــ ــــــوم.. بی جـان استــ اماهنوز هم بوی عاشقانه های مرا می دهد...   دستــ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 11 بازدید

می روم...

مـــــــــــــــی روم و حتی پشت ســـــــــرم را هم نگاه نمیکنــــــم... انتظـــار لبخندی نیستـــــــــ مرا... وقتی بودم لبخندتـــــــ چه غنیمتی بود که حالا وقتـــــــ رفتنم مرهم شود بر زخم هایی که ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 9 بازدید