به سلامت...

دست هایت دور گردن من

و چشمهایت خیره به لبهای دیگری...

سنگینی دستهایت را هم برای او ببر...

شانه خالی میکنم این بار...

از بودنت...

به سلامت...

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
صلا

سلام. وقتی در"حس سبز " بوی گندم مشام یه روستایی گندم کار رو سرشارکنه از بهترین خاطرات بهترین دوران زندگیش :(بوی گندم مال من ...هرچی که دارم مال تو...)راهی غیر از پی گرفتن وبسر دویدن براش باقی می مونه؟گرچه گفته بودند:سرزه در میکده وارد نشیم .ولی خداییش همه چیو میشد احتمال دادبجز افتادن توقفس.بقیه اش روهم که دیگه میشنوی: یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی دولت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

از ياد رفته

[گل][گل] شانه خالی میکنم این بار... از بودنت... به سلامت...

kosar.h

ahay ba toam yadat naravad man be khatere to atash gereftam kash..........................[سوال]