دلم گرفته

در سکوتی به هیبت دنیا

فرورفته ام

و فریادم را

هیچ ستاره ای نمیشنود..

خیلی وقت است که لبخند را گم کرده ام

خیلی وقت است که کسی در کلبه قلبم را به صدا درنیاورده

خیلی وقت است که سکوت در سینه تنهایی جامانده

و خیلی وقت است که دلم گرفته...

در انتظار رسیدن

جاده را قدم به قدم می پیمایم

و در انتظار رسیدن و پیدا کردن تو

تمام سنگ ریزه ها را

بازرسی کرده ام

بیا تا سکوت لبانم را

آهسته آهسته بشکنی

و خاطره های مرا

دوباره به واقعیت تبدیل کنی

و مرا

از نیستی به هستی برگردانی

و بدان

من در همه ثانیه ها به تو می اندیشم...

/ 0 نظر / 6 بازدید