رفتن تو

وقتی آمدی

                 همه چیز داشتم

 و چقدر زود

           رنگ چشمان تو

                               رنگ نیاز من شد...

 من به تو دل دادم و

                    تو حتی یادت را به من ندادی...

 و چقدر زودتر

           تصویرت وهمی شد در پشت پنجره

                                                   و دل من

                                                        خیالبافی خیره به غبار سرد شیشه...

 وقتی رفتی

             هیچ نداشتم...

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

باید همیشه از تو می نوشتم باید همیشه از تو می گفتم باید همیشه تکرارت می کردم باید همیشه به یادت می بودم تا خاطرم از تو کمرنگ نشود تا لحظه ای دلم برای تو تنگ نشود تا قلبم از نبود یاد تو سنگ نشود باید به تو می رسیدم تا شاید سایه ام با سایه های دگر همرنگ نشود باید همیشه حسابی از لطفت در دلم باز می کردم تا کارم اینچنین ز بی خبری ات لنگ نشود [لبخند][گل][گل]